Category Archives: Praxe

Byla prokázána telepatie?

Byly odtajněny dokumenty o výzkumu schopností Uri Gellera – muže, který ohýbal lžíce

Čtení myšlenek – realita nebo utopie?

Stále se objevují zprávy, že vědci budou brzy schopni vymyslet mechanismus pro čtení myšlenek lidí. Nakolik je možné zhotovení takovéto vědecké metody? A jaký bude tento vynález mít vliv na životy lidí? Přinese tento objev plusy či mínusy?

Průzkum EEG při anomálních schopnostech člověka

Popis 1. fáze realizace projektu (1)

 

 

Jasnovidnost v praxi

Jasnovidnost, schopnost pohlížet do budoucnosti, si zcela prozaicky vyložit i jako vyhodnocení skutečnosti, kdy správný odhad situace, která má nastat a nastane, řadově převyšuje pouhý počet pravděpodobností tohoto odhadu.

Na hranicích reality (4)

Posledním z dlouhé řady paranormálních jevů je tzv. xenoglosie, tzn. náhlé mluvení neznámými cizími jazyky nebo naopak porozumění neznámým cizím jazykům. I k tomuto jevu dochází ve stavech mimořádného psychického vzrušení, v hypnotickém stavu nebo v transu. 

Na hranicích reality (3)

Zamysleme se zvláště nad epizodou se strašidelným domem. Nalézáme v ní totiž ohlas antické představy, podle níž duše těch, kdo nebyli řádně pohřbeni, byly odsouzeny k trvalému bloudění po světě.

 

Na hranicích reality (2)

Jak lze usuzovat z ostatních dopisů, nabízejících nám pohled do jeho soukromí i každodenního života, byl to inteligentní, vyrovnaný, racionálně uvažující člověk, který neměl sklon k extrémům a stál docela „při zemi“.

 

Na hranicích reality (1)

Sdělovací prostředky naší doby nás dnes a denně zásobují přívalem zpráv o různých záhadných úkazech, jakými jsou např. létající talíře (UFO), záhadné obrazce v polích, Bermudský trojúhelník, tajemství pyramid, poltergeist atd., vyskytujících se na mnoha místech na Zemi. V mnoha případech se za nimi však skrývají šprýmy, mystifikace či snaha o senzaci.

Samočinné psaní (2)

Samočinné psaní bylo po dlouhou řadu let velmi oblíbeno v spiritistických kroužcích. 

 

Samočinné psaní (1)

Chcete udělat kariéru jako médium? Přinášet svým přátelům poselství ze záhrobí? Měla by taková mystická role pro vás přitažlivost?

V tom případě poslyšte, co praví autor Sherlocka Holmese Sir Conan Doyle: „Skoro každá žena je neobjevené médium. Poskytněte jí příležitost, aby se mohla přesvědčit o svých psychických silách automatickým psaním.“