Category Archives: Léčitelství

Zdroje autority alternativní medicíny

Dává otázka po moci a autoritě v alternativní medicíně smysl?

Může se nám na první pohled zdát zvláštní vztahovat problematiku moci a autority k systémům léčení, neboť předpokládáme, že vznikají pro blaho nemocného, nikoli pro výkon moci nad ním. Stejně tak se může zdát neobvyklé hledat vazbu mezi náboženstvím a léčením. Tyto vazby ale existují.

 

 

Terapeutický dotek

Emily Rose (1) se v roce 1998 stala nejmladším autorem, publikujícím článek v prestižním časopise Americké lékařské asociace (2), což je vědecké periodikum na nejvyšší úrovni.

Bylo jí tehdy 11 let a její práce (3) se týkala tehdy módní praxe v USA, tzv. terapie dotykem. (4)

 

Drahé kameny a kalendář

Dávné tradice související s amulety z kamenů se dochovaly dodnes, i nyní mnoho lidí zajímá, jakou mají spojitost

 

 

 

Využití řešení filosofických otázek v praxi alternativní medicíny

V dnešní době si člověk vlivem společenského dění uvědomuje více potřebu být zdravý a schopný vykonávat řadu úkolů.