Nová Akropolis – od přednášek k mesiášství

Díky pravidelnému a rozsáhlému plakátování není možné si v největších městech České republiky nevšimnout společnosti Nová Akropolis.

 

Tato filozofická společnost pořádá velký počet přednášek – jak pro veřejnost, tak pro své členy, v Praze jsou již ve vlastních prostorách. Témata přednášek jsou různá, např. Mýty o potopě, Ideály a utopie, Středověká alchymie, Giordano Bruno, Rabíndranáth Thákur, Nikola Tesla, Slované, Mezopotámie, Etika v medicíně a další. Celou tuto širokou škálu témat přednáší v Praze asi 8-10 členů Nové Akropolis.

Nová Akropolis dále pořádá cyklus přednášek „Srovnávací filosofie Východu a Západu“. Tento cyklus, nazývaný též „Úvodní kurs“, trvá čtyři měsíce a obsahuje 15 přednášek na témata např.: Bhagavad Gíta, Tibet a Helena P. Blavatská, Buddha, Konfucius, Platon, Sokrates, stoicismus a další. Kursy začínají zhruba jednou měsíčně, jejich cena je 600 Kč. Úvodní kurs je zakončen ústní, nenáročnou zkouškou.

K jejímu úspěšnému zvládnutí nejsou důležité znalosti, ale spíše ochota stát se členem Nové Akropolis. Není nic neobvyklého, je-li posluchačům úvodního kursu nabídnuta přihláška k členství ještě dříve, než absolvují závěrečnou zkoušku. Kuriózně vyznívá svědectví jednoho účastníka Úvodního kursu, který byl spolu se všemi přítomnými vyzván, aby se šel zapsat na termín zkoušky. Když ovšem dostal do ruky formulář, zjistil, že je nadepsán jako přihláška ke členství.

Obr. 2 Jorge A. Livraga

Na Úvodní kurs navazuji další kursy – druhý cyklus trvá různě: jeden a půl až tři roky. Tento kurs je již pouze pro členy a v Praze jej přednáší manželé Kročovi. Členové Nové Akropolis jsou v organizaci zapojeni do různých sekcí – knihovna, propagace společnosti (tisk a výroba plakátů a jejich následné vylepování), organizace veřejných přednášek, výroba sádrových odlitků a poslední rok i výroba čtvrtletníku „Nová Akropolis – Zrcadlo kultury“. Nalezneme v něm články od členů Nové Akropolis z České republiky či ze světa. Zahraniční příspěvky jsou přetištěny ze zahraničních časopisů Nové Akropolis.

Uzavřenost před okolním světem se netýká pouze časopisu. Nová Akropolis odmítla spolupráci s učiteli filozofických fakult z důvodu, že tito lidé nevyznávají stejné cíle jako členové Nové Akropolis. Jak uvedla MF DNES v červnu 1998, Nová Akropolis je centralizovaná a hierarchicky uspořádaná organizace. Pobočky v jednotlivých zemích navenek vystupují jako školy filozofie a dobročinné spolky, ale uvnitř údajně existuje kruh zasvěcenců s přísnou disciplínou, tajnými spisy a mystérii.

Samotní členové Nové Akropolis pro organizaci obětují mnoho volného času.

Někteří ji navštěvují pětkrát i vícekrát týdne na několik hodin denně, mnohdy zůstávají celou noc. Z publikací, které vydali a které mají na předsázce uvedeno „Jen pro vlastní potřebu“, se můžeme dočíst, že svět okolo nás považují za ženoucí se do záhuby:

„Zaplnili jsme planetu podlidmi, kteří prosazují své bestiální instinkty, své nečisté umění, svou sterilní politiku, svou vědu ve službách triviality, ne-li dokonce ve službách krutých válečných výtvorů. Rodí se zrůdné děti, objevují se obavy plné předsudků před blížícím se koncem světa, bohatí jsou stále absurdněji bohatší a chudí stále nelidštěji chudší.“ (Jorge A. Livraga, Základy Akropolitánského Ideálu. Nová Akropolis, duben 1995-2.vydání, str. 22).

Sami sebe považují za ty, kdo vědí, jak se z této nepříjemné situace dostat. „V této situaci, která se každodenně zhoršuje, se vztyčuje náš Akropolitánský Ideál jako osamělé, ale mocné volání naděje, k němuž se přidává stále více a více hlasů. Náš návrh Nového Člověka je ztělesněním tohoto volání naděje. (…) Navrhujeme postupné obrození Lidstva, vycházející z malé pokusné skupiny, která může svými výsledky dokázat účinnost a možnost tohoto lidského obrození ve všech zeměpisných šířkách … světa.“ (str. 22-23).

Jak je z předchozího textu patrné, zasvěcení členové Nové Akropolis považují sami sebe za výlučnou skupinu s jasným „mesiášským posláním“.

Zakladatel Nové Akropolis v této publikaci dále píše o tom, že chtějí vybudovat „Nový a Lepší Svět“, jehož „esenciální buňkou bude Nový Člověk“:

„Sníme o Novém Člověku jako o autentickém Nadčlověku, jako o tom, který překonal lidská ohraničení a dosáhl přímého kontaktu s tím, co je božské.“ (str. 40)

I přes svoji výlučnost popírají, že by byli náboženskou sektou. Ale zároveň připouštějí, že praktikují „vymývání mozků“:

„Že v Nové Akropolis provozujeme ‚vymývání mozků‘? Samozřejmě, a právě včas! Stačí vidět stav úzkosti a zmatku, s nímž se lidé přibližují k Filosofickému Ideálu, aby se pochopila naléhavá potřeba očištění těchto mozků dříve, než jimi necháme proniknout trochu jasu. Kdo by používal skleněnou lampu úplně pokrytou prachem? Z takového by nemohlo vyzařovat světlo.“ (D.S. Guzmán: Řekli mi, že… str. 31).

Nebezpečí působení Nové Akropolis není v tom, že sami sebe považují za „vyvolené“ (na to mají zajisté právo), ale že tato informace je zcela záměrně zamlčena a zatajena všem potenciálním členům. Lidé se stávají členy Nové Akropolis, aniž by tušili, že se stávají členy skupiny s „mesiášským“ posláním. Do tohoto poslání jsou postupně zasvěcováni, aniž by věděli, o co se vlastně jedná.

Mezinárodní organizace Nová Akropolis byla založena v roce 1957 v Buenos Aires. Zakladatel společnosti, prof. Jorge Arche Livraga (* 1930, + 1991), se stal jejím prvním prezidentem. Studoval umění a dějiny, je nositelem řady vyznamenání za literaturu a poezii. Ve svých knihách (několik publikací mu vyšlo i v češtině) se zaměřuje na starověká náboženství, mýty a rituály. Zemřel v říjnu roku 1991. Současnou prezidentkou Nové Akropolis je prof. Delia S. Guzmán. Své světové ústředí má Nová Akropolis ve Španělsku. V současné době má organizace pobočky asi v 50 zemích světa. U nás organizace působí od roku 1995. Prezidentkou je dr. Slavica Kroča. Své zastoupení má Nová Akropolis ve čtyřech městech: Praha, Brno, České Budějovice a Olomouc. Počet členů je odhadován na desítky.

Jiří Koubek

Z časopisu Dingir, č. 1/1998. Internet: http://www.dingir.cz

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 462

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *