Kdo byl Nikolaj Levašov?

V souvislosti s jeho úmrtím v roce 2012 přinesli J. M. Mašek, J. Chvátal a jiní srdceryvné nekrology, z kterých má čtenář dojem, že šlo o osobnost mimořádného významu, která byla zákeřně zavražděna. O koho šlo?

 

 

 

Nikolaj Viktorovič Levašov byl známý podvodník, okultista, samozvaný léčitel a antisemita, autor mnoha knih a vedoucí sítě sekt.

Byl členem čtyř veřejných akademií (v Rusku obdoba jednoho druhu občanských sdružení v našem pojetí – nejde o „Akademii“ v našem smyslu!):

Mezinárodní akademie informatizace (od roku 1998), Mezinárodní akademie energoinformačních nauk (od 1999), Mezinárodní Akademie věd komplexní bezpečnosti (od roku 2006) a Mezinárodní akademie rodinného lékařství, alternativní a přírodní metody léčby (od roku 2009).

Tyto „akademie“ udělují i své vlastní řády a medaile zvučných jmen. Např. roku 2006 obdržel medaili sekce „Noosféry znalostí a technologií“ za vynikající vědecké úspěchy v oblasti „noosférních znalostí a technologií“, Mezinárodní Akademie věd komplexní bezpečnosti mu udělila „Řád Globální bezpečnosti“ v roce 2007. 30 června 2008. „Teoretický fyzik“, „akademik“ Nikolaj Levašov získal řád „Pýcha Ruska“, obecně prospěšné nadace „Hrdost Vlasti“, za studium procesů ve fyzice makro- a mikrokosmu…

Samotný „akademik“ se obvykle označoval jako umělec, vědec a výzkumník.

Narodil se v roce 1961 v Kislovodsku. V roce 1984 absolvoval Katedru teoretické radiofyziky Charkovské státní univerzity. V dětství nejevil zájem o nadpřirozeno. Až v studentských létech začal studovat sebe a své schopnosti.

Najednou se N. Levašov rozhodl, že ovládá hypnózu, začal se tomuto fenoménu věnovat. Dospěl k závěru, že při hypnóze člověk není ponořen do hypnotického transu, ale plně si zachovává své vědomí a schopnost samostatně myslet.

Dále Levašov zjistil, že ovládl myšlenkové (telepatické) schopnosti, a provedl sérii pokusů a samozřejmě pochopil její podstatu…

Ve stejném období, jak sám Levašov uvedl, byl však úplně zhypnotizován a „zombifikován“ celým systémem propagandy SSSR. Po ukončení univerzity odsloužil dva roky v armádě jako důstojník.

Jako student i v armádě se prý Levašov zabýval vlastními způsoby poznávání, a byl přesvědčen, že dosáhl mnohého v pochopení zákonů přírody a člověka, udělal několik klíčových objevů…

Po odchodu z armády pokračuje ve zkoumání svých možností a zlepšení technologie jejich použití. Toto období života podrobně popsal v 1. svazku své autobiografie „Zrcadlo mé duše.“

Levašov nebyl nikdy zapojen do vědeckého výzkumu.

V roce 1991 Levašov se ženou Světlanou odjel na návštěvu do USA a zůstal tam po dobu 15 let. Začal s léčitelskou praxí, ale pacienti odmítli zaplatit za návštěvu s tvrzením, že jim jeho působení nijak nepomohlo.

Po nějaké době, podle Levašova, přijímal klienty v jednom ze tří pokojů centra akupunktury Americké koleje pro tradiční čínskou medicínu. (American College of Traditional Chinese Medicine.) Několik amerických médií viní Levašova za smrt pacientů s rakovinou – Levašov je vyzval k odmítnutí lékařské péče, a tvrdil, že jim telepaticky nemoci odstraní. Jednou z nich byla herečka Susan Strasberg (1938-1999).

V roce 1994 publikoval svou první knihu „Poslední výzva pro lidstvo“ (v té době neuměl Levašov cizí jazyky, ale zvládl základy práce s PC, grafického designu a publikační software. V Rusku byla kniha vydána v roce 1997 nakladatelstvím „Ruskij těrem“. Následně Levašov vydal několik knih, a to jak samostatně, tak i u jiných vydavatelů.

Po dobu pobytu v USA, Levašov několikrát vystupoval v televizi (CNN – 1995, KTVU – 1996, BBC – l998, CBS – 1999), a v rozhlase, a natočil klip, ve kterém jakoby demonstroval telekinezi.

V roce 2006 se Levašov vrátil do Ruska. Působil v Moskvě, psal články, knihy, a prý probouzel ruské a další národy z duševního spánku.

V roce 2007 dopsal třetí díl nové knihy „Rusko v křivém zrcadle“, ve které nastínil své názory na zákony lidské společnosti a lidské civilizace.

V roce 2010 „Velikého Knížete“ Nikolaje Levašova vyloučili z řad „knížat“ za nedůstojné chování.

V listopadu 2011 Levašov oznámil svou kandidaturu na prezidenta Ruska. Ústřední volební komise ho však odmítla zaregistrovat, kandidát na prezidentský úřad musí žít v Rusku nejméně 10 po sobě jdoucích let, což Levašov díky svému pobytu v USA nesplňoval.

Levašov je autorem více než dvaceti publikací a několika knih (jsou k dispozici bezplatné kopie na webu autora, spolu s videoklipy).

A jaké bylo jeho působení?

Nikolaj Levašov zjistil a dokázal v praxi (jak napsal na svém webu), že lidský mozek je účinným nástrojem pro pochopení přírody a jejích zákonů, za předpokladu, že se člověk naučí, jak ho správně používat. Je možné používat svůj mozek nejen jako nástroj poznání, ale také jako nástroj tvorby, což experimentálně prověřil, jako každý svůj dohad, když pronikal do tajemství přírody.

Levašov tvrdil, že může:

 • Vyléčit Bechtěrejevovu chorobu (ankylozující spondylitidu), která je považována za nevyléčitelnou ortodoxní medicínou
 • Odhalit události lidského života, a předpovědět jeho osud v příštích deseti letech z fotografie, při vytvoření „lidského hologramu“
 • Transformovat mozek pacienta a pomoci mu, aby „se dostal z fyzického těla“
 • Vypořádat se s „astrálními parazity“ – astrálními bytostí, „podobnými dinosaurům“, „pozůstatky vyhynulých zvířat“, kteří kradou životní sílu. Tito parazité jsou dinosauři a další vyhynulá zvířata bez fyzického těla.

Levašov uvádí příklady svých vlastních úspěchů:

 • V lednu 1990 silou myšlenky snížil znečištění v černobylské zóně, ve které prý náhle byla úroveň radiace 6 krát menší než v Moskvě. (tvrdil on…)
 • V říjnu 1991 za 5 minut silou mysli očistil všechny řeky a nádrže v Archangelské oblasti a neutralizoval kyselé deště. Po této „operaci“ tato voda, podle Levašova, „je dodnes nejčistší a nejlepší v Rusku.“ (Měření nic takového neprokázalo…)
 • V únoru 1992 zvítězil nad suchem, které šest let sužovalo Kalifornii. Tvrdil, že svým podvědomím neumožnil déšť nad oceánem, takže vlhkost se dostala na kontinent a dále způsobil syntézu vody z „temné“ hmoty. Je pravda, že v Kalifornii bylo šest let opravdu sucho, ale to skončilo na podzim roku 1992, nikoli v únoru. Tvrdil také, že až do jeho odjezdu z USA v Kalifornii neměli problémy s vodou.
 • Ve Spojených státech zastavil silou myšlenky na více než deset let hurikány, včetně toho, že během několika sekund neutralizoval superhurikán „Lily“. Zastavil silou myšlenky požáry v Kalifornii na podzim roku 2007, na osobní žádost vlády USA.
 • Zavřel silou mysli některé ozonové díry, jak nad Ruskem, tak i jinde ve světě. Podobně prý Levašov obnovil ozónovou vrstvu v roce 1990
 • Pravidelně silou mysli způsobuje deště v místech, kde je sucho.

Úplný seznam „úspěchů“ se nachází na jeho webových stránkách. Díky Levašovovým schopnostem bylo možné řešit všechny problémy životního prostředí na planetě Zemi během jednoho týdne.

Ale to nebylo všechno!

Na konci roku 2002 N. Levašov vyhlásil v rozhovoru, že změnil dráhu Nemesis, neutronové hvězdy, společníka našeho Slunce. Ta měla v červenci a srpnu 1999 vstoupit do oblasti Sluneční soustavy a způsobit katastrofy. Levašov řekl, že i samotná NASA potvrdila obrat objektu o 90 stupňů od Země a vychýlení se z vlastní oběžné dráhy.

Levašov také vyhlašoval, že:

 • Odvážně překročil rámec zavedených vědeckých a společensko-politických paradigmat, které ohrožují samotný vývoj lidstva, a existenci planety.
 • Navrhl novou koncepci vesmíru – nejen že není logicky rozporná jako ta dosavadní, ale je naprosto dokonalá a promyšlená. Není založena na falešných postulátech (které v zásadě odmítá), ale na uceleném systému důkazů, včetně jeho nedávných objevech, dokázaných jeho teoriemi a výpočty, což otevírá nové možnosti pro lidský život a rozvoj.
 • Položil základy pro nové chápání lidských možností a způsobů, jak zlepšit jejich fungování.
 • Ukázal v praxi možnost kompletní mnohonásobné navýšení biologické produktivity a kvality všech typů rostlinné výroby a rybolovu.
 • Jeho experimenty na zvýšení produkce biomasy jsou schopny vyřešit další velký problém zachování života na této planetě – zvýšení produkce kyslíku.
 • Lidstvu se musí osvětlit historie Ruska, neboť našel fakta, mapy a další doklady, prastaré příběhy, včetně objevů matematiky a astronomie, a udělal jejich analýzu.
 • Příčina „neúspěchu“ ve vývoji lidstva, „nepřekonatelné“ problémy v jeho existenci – je důsledek destruktivní role lidstva jako „sociálního“ parazita všech druhů.
 • 24. června 2011, na setkání se čtenáři jeho knih, Levašov řekl, že došlo k napadení Ruska a Evropy – extrémní teplo mělo zničit celou úrodu pšenice a dalších obilovin v Rusku a Evropě. To by znamenalo kupovat geneticky modifikovanou pšenici ve Spojených státech. „Světová vláda“ se snaží „zabít dvě mouchy jednou ranou“: zajistit stabilní poptávku po novém GM osivu, a zároveň dojde k rychlému vymírání lidí, protože použití GMO vede k neplodnosti. Bezprecedentní teplo bylo způsobeno za pomocí výkonných pozemních antén HAARP, které současně předávají mikrovlnný signál na družice na geostacionárních oběžných drahách. Ty signál vrací zpět k Zemi a vytváří v horních vrstvách atmosféry iontovou čočku. V důsledku těchto opatření se ozónová vrstva „otevře“ a tvrdé kosmické záření dopadá na Zemi, což způsobuje vlny veder.
 • Navíc toto působení má i další dopad. Nad Ruskem se nachází miliony duší mrtvých Rusů. Působení HAARP způsobilo dopad tvrdého kosmického záření na Rusko. To vedlo k oslabení duší v jejich posmrtném bytí a to způsobí narození slabých Rusů v budoucnu. Působení šlo na celé území Ruska, trpěli tedy všichni mrtví Rusové. Proto budou všichni z nich slabí v další inkarnaci. A to je ohrožení celého národa…
  Své „mimořádné schopnosti“ pochytil od své druhé manželky, známé podvodnice Mzii, se kterou Levašov účinkoval na seancích v letech 1989-1990.
  I když podporoval myšlenky tradiční ruské víry, značná část rodnověrců jej považovala za agenta amerického židovstva, jehož cílem je myšlenky rodnověrců zdiskreditovat.

I když pověsti o financování Levašova Židy se nepotvrdilo, existují informace o podpoře americkou diasporou Arménů. Většina z jeho tvrzení týkající se dějin Slovanů, Levašov převzal od Chiněvičových „slovansko-árijských véd“.

Levašov kolem sebe založil společnost – v podstatě sektu ze svých stoupenců „Ruské společenské hnutí. Obrození. Zlatý věk.“

Prokurátor Obninska v Kalužské oblasti se obrátil k soudu v souladu s článkem 13 federálního zákona „O potírání extremistických aktivit“ ohledně Levašovovy knihy „Rusko v křivém zrcadle“.

Podle zprávy expertů kniha obsahuje text, jehož cílem je podněcování nenávisti a nepřátelství vůči Židům kvůli jejich náboženské a národní identitě, zaměřený na jejich ponížení národní důstojnosti, výzvy k extremistické činnosti. Soud dal návrhu státního zástupce v roce 2010 za pravdu. Levašovovi aktivisté okamžitě zorganizovali protesty a demonstrace.

O smrti Levašova informoval jeho web. Prý byl zdravý, smrt nebyla způsobena přirozenými příčinami. Smrt byla výsledkem „plánované akce fyzikálních účinků na organismus metodami moderních strašných zbraní.“ Byla provedena „biologickou (genetickou) zbraní, elektromagnetickým, radioaktivním a jinými typy záření. Nepřetržité útoky po dobu několika měsíců znemožnily odpočinek a spánek a vyčerpaly fyzické tělo. Nepřátelé zasáhli životně důležitá centra v průběhu spánku…“

Levašov neměl stoupence jen v Rusku.

Nad jeho úmrtím netruchlí jen Mašek nebo Chvátal. Domácí stoupenci se rozhořčují nad „hanebnou vraždou“. Na duši zesnulého se napojila jistá Dagmar – viděla, jak do jeho hlavy, do temene šel jeden hlavní tmavošedý, černý proud energie a ještě několik slabších proudů do boků mozku…

Hloupost a šarlatánství nezná hranic.

Podle: Wikipedie.Ru a dalších zdrojů

 

***
Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 460

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *